Bezpečnost při práci

VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ
ŽEBŘÍKŮ WOLFSTARK – BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISYPŘEVZETÍ ŽEBŘÍKU

Při přebírání žebříku zkontrolujte, zda je výrobek kompletní, bez zjevných vad. U skládacích víceúčelových žebříků (štaflí) a profi žebříků zkontrolujte, zda jsou součástí balení 2 stabilizační traverzy.

Pokud žebřík není kompletní či vykazuje zjevné vady, žebřík nepoužívejte!

Ihned kontaktujte prodejce nebo výhradního dovozce JUNOPOL s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00 PRAHA 5 - Smíchov, e-mail:info@junopol.cz, fax: +475 209 209, www.skladacizebriky.cz
Další kontakty zde.

Na této adrese vám také poskytneme odpovědi na vaše případné otázky, nejste-li si jistí, jak žebřík správně používat.


UPOZORNĚNÍ!!

POZOR! DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM KAŽDÉHO ŽEBŘÍKU JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ SE PODROBNĚ SEZNÁMIT S TĚMITO BEZPEČNOSTNÍMI PŘEDPISY, (popř. si je vytisknout).

U TELESKOPICKÝCH ŽEBŘÍKŮ JE PAK NAVÍC NUTNÉ SE PODROBNĚ SEZNÁMIT S VLASTNÍM NÁVODEM NA POUŽITÍ A DŮSLEDNĚ JEJ PŘI PRÁCI A MANIPULACI S ŽEBŘÍKEM DODRŽOVAT. Návod je ke stažení zde.

VŠECHNY ŽEBŘÍKY JSOU ZPRAVIDLA OZNAČENY ČITELNÝMI JEDNODUCHÝMI PIKTOGRAMY, ŘIĎTE SE JIMI! JSTE-LI NA POCHYBÁCH, ZNOVU SI PŘEČTĚTE TENTO VŠEOBECNÝ NÁVOD POPŘ. NÁVOD DODANÝ SPOLU SE ŽEBŘÍKEM.VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ ŽEBŘÍKŮ


tišteno dne: 2019-12-12 18:25:07