VOZP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO INTERNETOVÝ OBCHOD (E-SHOP)
WWW.SKLADACIZEBRIKY.CZ

(kategorie maloobchod)

verze 1.01
datum vydání: 16.2.2009
Vytisknout

1. Základní ustanovení
2. Jakost a vlastnosti Zboží
3. Uzavírání smluv a příjem objednávek
4. Realizování objednávek
5. Dodací podmínky
6. Poštovné, balné a dopravné; slevy
7. Cenová ujednání
8. Vlastnické právo ke zboží
9. Platební podmínky
10. Záruka za jakost, odpovědnost za vady – reklamační řád
11. Odstoupení od smlouvy Zákazníkem
12. Závěrečná ustanovení

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen VOZP) platí pro obchodní případy mezi společností JUNOPOL s.r.o. Praha, se sídlem v Praze 5, nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00, (dále jen JUNOPOL) a jejími obchodními partnery (kupujícími, objednateli, odběrateli), (dále jen „Zákazník(ci)“), kteří jsou zákazníky internetového obchodu www.skladacizebriky.cz, (dále jen Obchod) a tudíž jsou zařazeni do kategorie maloobchod.

1.1.1. Pro ostatní odběratele Velkoobchodu JUNOPOL nebo Obchodu www.skladacizebriky.cz a jiné, kteří jsou v kategorii velkoobchod, platí podmínky „Všeobecné obchodní a záruční podmínky - kategorie velkoobchod“.

1.2. Obchod www.skladacizebriky.cz je organizační složkou společnosti JUNOPOL s.r.o. se sídlem V Praze, IČO: 627 38 496.

1.2.1. Poštovní adresa hlavního distribučního skladu v Ústí nad Labem je: P. O. Box 18, 400 03 Ústí nad Labem.

1.3. Tyto podmínky platí výhradně pro prodej žebříků a dalšího železářského a drobného zboží a příslušenství (dále jen „Zboží“) z katalogu Obchodu (e-shopu) www.skladacizebriky.cz. Vydáním nového katalogu, popř. jeho zveřejněním na internetu se vždy ruší veškerá cenová a obchodní ujednání (vyjma těchto VOZP, zde platí ustanovení čl. 12.6. VOZP) a jsou nahrazena novými, které vyjdou buď tiskem, nebo zveřejněním na internetu.

1.4.V kategorii maloobchod probíhá prodej zboží výhradně těmito způsoby:

1.4.1.Zákazníci objednávají a přímo nakupují prostřednictvím internetových stránek Obchodu z aktuální nabídky a toto zboží je jim zasíláno na dobírku, popř. při platbě předem je jim zasíláno vyplaceně.

1.4.2. Zákazníci objednávají z aktuální nabídky Obchodu, která je zveřejněna na internetových stránkách, popř. přímo z dealerského katalogu a nakupují prostřednictvím sítě dealerů a zboží je jim předáváno osobně.

1.4.3. Zákazníci objednávají z aktuální nabídky Obchodu, která je zveřejněna na internetových stránkách, popř. přímo z tištěného katalogu a nakupují v sídle společnosti JUNOPOL nebo v jejich distribučních skladech, kde jim je proti zaplacení zboží vydáno.

1.4.4. Zákazníci objednávají a nakupují přímo na prodejních, výstavních nebo reklamních akcích, které JUNOPOL organizuje nebo se jich přímo zúčastňuje; podobně je řešen i „tržní prodej“, přímý „prodej z auta“, apod. V těchto případech platí ceny zveřejněné přímo na místě a v den konání akce a jsou zpravidla časově nebo jinak omezeny. JUNOPOL si vyhrazuje při takovém způsobu prodeje sestavovat samostatné ceníky a „akční prodejní podmínky“, které nemohou být vyžadovány v ostatních shora uvedených způsobech prodeje.

1.5. Tyto podmínky se vztahují na všechny odběry Zboží a produktů, dodávaných na trh společností JUNOPOL s.r.o. Praha, upravují podmínky dodávek Zboží a produktů, které zákazník, ať již jako kupující či objednatel odebírá od společnosti JUNOPOL, ať již pro účely dalšího prodeje, vlastní spotřebu a užití, nebo pro jakýkoliv jiný účel, a to vše v souladu s čl. 1.1. VOZP.

1.6. Veškeré Zboží je společností JUNOPOL nakupováno od renomovaných výrobců. Předmětem podnikatelské činnosti Obchodu www.skladacizebriky.cz a Velkoobchodu je pouze obchod a distribuce jednotlivých výrobků, nikoliv jejich výroba.

1.7. Na základě provozování této obchodní činnosti vzniká databáze zákazníků – odběratelů. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb. ve znění pozdějších dodatků. Bližší informace jsou k dispozici na našem webu www.skladacizebriky.cz, sekce Právní doložka.

2. Jakost a vlastnosti Zboží

2.1. Společnost JUNOPOL dodává pouze zboží, které jakostí (kvalitou, trvanlivostí, spolehlivostí, funkčností) snese přísná měřítka a odpovídá příslušným obecně uznávaným normám pro obdobné zboží.

2.2. Potvrzujeme, že na všechny výrobky (zboží), ve všech případech, kdy je to třeba, existují od výrobce prohlášení o shodě dle zákona 110/97 Sb. a jsou k dispozici.

3. Uzavírání smluv a příjem objednávek

3.1. Zboží lze především objednat a nakoupit prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) na adrese www.skladacizebriky.cz.

3.2. Zboží lze také objednat písemně na adrese sídla společnosti JUNOPOL s.r.o., se sídlem v Praze 5, nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00; faxem na čísle 257 325 117 nebo e-mailem na sales@JUNOPOL.cz a nebo objednat a přímo vyzvednout na adrese distribučních skladů společnosti JUNOPOL.

3.3. Zboží lze také objednat e-mailem internetového obchodu na adrese prodej@skladacizebriky.cz.

3.4. Podnětem k uzavření smlouvy je pouze objednávka zákazníka. Objednávka může být učiněna v zásadě takto:

3.4.1. Prostřednictvím (v systému) internetového obchodu, který vygeneruje patřičnou závaznou objednávku, která je následně zpracována společností JUNOPOL a o jejím zadání bude Zákazník informován elektronicky prostřednictvím jím zadané e-mailové adresy

3.4.2 . Písemně, na adrese sídla, adrese distribučních skladů, faxem nebo na uvedených elektronických adresách.

3.4.3. U dealera podepsáním písemné objednávky.

3.4.4. Osobně.

3.5. Zákazník je povinen uvést celou a úplnou adresu pro dodání Zboží. Náklady za marné doručení na nesprávnou adresu, uvedenou zákazníkem, nese zákazník.

3.6. Společnost JUNOPOL není povinna objednávku zpětně potvrdit; vyjma automatického potvrzení ze systému Obchodu (čl. 3.4.1. VOZP)

3.7. Zrušení objednávky, popř. její krácení, lze uplatnit ještě, avšak jen, následující den po doručení objednávky. Pokud do té doby nedojde ke změnám v objednávce, platí, že smlouva je uzavřena v takovém rozsahu a specifikaci, jakou obsahuje původní objednávka.

3.8. Pro objednávky přijaté systémem internetového obchodu platí, že zrušení či krácení objednávky, lze uplatnit jen v den pořízení objednávky. Pokud do půlnoci (24:00 hod.) tohoto dne nedojde ke změnám v objednávce, platí, že smlouva je uzavřena v takovém rozsahu a specifikaci, jakou obsahuje původní objednávka.

3.9. Přesto platí, že v odůvodněných případech může JUNOPOL použít individuální přístup k zákazníkovi a s ním se dohodnout jinak.

3.10. Při opožděném dodatečném navýšení objednávky je rozhodující termín expedice původní objednávky a to tak, že dojde-li k navýšení objednávky před expedicí, bude tato zahrnuta, dojde-li k ní později, bude objednávka realizována jako nová a zvlášť.

3.11. V internetovém obchodě lze učinit opožděné dodatečné navýšení objednávky pouze v den zadání objednávky původní a to do 24:00 hod. Dojde-li k navýšení objednávky později, bude objednávka realizována jako nová a zvlášť.

4. Realizování objednávek

4.1. Termín pro splnění objednávky je v zásadě 14 dní od jejího obdržení. Prakticky jsou však objednávky vyřizovány následující pracovní den po obdržení objednávky.

4.1.1. Při úhradách dopředu (viz čl. 6.3.2. VOZP) se Zboží expeduje nejdéle následující pracovní den po připsání kupní ceny na účet společnosti JUNOPOL. Neplatí pro způsob úhrady přes terminály SAZKA (superCASH) – zde se expeduje zboží okamžitě po provedené úhradě na terminálu.

4.2. JUNOPOL má právo objednávku nerealizovat, pokud nastane některý z těchto případů:

4.2.1. Jestliže není zboží na trhu, nelze ho opatřit nebo z důvodů vyšší moci (viz čl. 12.1. VOZP).

4.2.2. Jestliže je možno se oprávněně domnívat, že zákazník zásilku nepřevezme, nebo že se jedná o marnou objednávku, či opakovanou nevyzvednutou či nezaplacenou dodávku.

4.2.3. V těchto případech nenese žádnou zodpovědnost z nedodaného zboží.

4.3. JUNOPOL má právo objednávku krátit, pokud zboží není k dispozici, stejně tak má právo nahradit objednané zboží zbožím jiným, ve stejné nebo obdobné kvalitě, ve stejné ceně nebo v ceně max. o 5 % vyšší.

4.4. Obchod má většinu zboží skladem. Pokud zboží, které si zákazník objednal, není všechno na skladě a tudíž ho společnost JUNOPOL nemůže zákazníkovi dodat najednou, může mu ho dodat po částech.

4.5. Zákazník má právo nepřevzít dodávané zboží, pokud obal není celistvý nebo je jinak poškozený.

4.6. Zákazník nemá právo bezdůvodně odmítnout dodávané zboží.

4.7. Marným doručením nebo vyřízením „zlomyslné objednávky“ společnosti JUNOPOL vzniká právo na úhradu skutečných expedičních a manipulačních nákladů spojených, a to i bez doručení zboží nebo nepřevzetím zboží.

5. Dodací podmínky

5.1.JUNOPOL uskuteční dodávku zboží (splní smlouvu) jedním z těchto způsobů:

5.1.1. Předáním Zboží (zásilky) kurýrní službě, dopravní službě nebo zmocněnému dopravci.

5.1.2. Předáním zásilky se Zbožím České poště s. p. s pokynem (adresou) místa dodání.

5.1.3. Předáním zboží zákazníkovi dealerem.

5.1.4.Předáním zboží zákazníkovi v místě distribučního skladu.

5.1.5.Osobním doručením.

6. Poštovné, balné a dopravné; slevy

6.1. JUNOPOL svým zákazníkům poštovné, balné a dopravné neúčtuje.

6.2. Při objednávce nad Kč 1.500,00 včetně poštovné, balné a dopravné se neúčtuje.

6.3. Při objednávce pod Kč 1.499,00 včetně se balné neúčtuje; poštovné a dopravné ano, takto:

6.3.1. Při platbě předem na zálohovou (PROFORMA) fakturu, platbu při objednávce, platbu prostřednictvím terminálů SAZKA (superCASH) apod. způsoby platby, které zajistí připsání úhrady za dodané zboží společnosti JUNOPOL před expedicí, účtuje se jednorázový poplatek ve výši Kč 75,00.

6.3.2. Při platbě dobírkou nebo při jiné takové podobné platbě vybírané při dodání zboží kurýrem, poštou nebo dopravcem se účtuje jednorázový poplatek ve výši Kč 125,00.

6.4. Slevy jsou vyhlašovány akčními nabídkami či jednotlivými prodejními cenami. Podmínky poštovného, balného a dopravného zdarma se vztahují taktéž, a zejména, na Zboží v akčních cenách.

7. Cenová ujednání

7.1. Veškeré ceny zboží jsou stanoveny dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. Vycházejí z katalogu Obchodu www.skladacizebriky.cz, který vydává JUNOPOL a který je prostřednictvím tohoto Obchodu zveřejněn.

7.2. Ceny jsou platné a aktuální právě vždy při uskutečňování objednávky a platí pouze ty, které jsou zveřejněny v Obchodu www.skladacizebriky.cz, vyjma čl. 1.4.4. VOZP.

7.3. Platnost nabídky ceny končí vydáním nového katalogu, popř. písemným vyhlášením nových cen.

7.4. Společnost JUNOPOL dodává zboží za cenu dle katalogu nebo za ceny akčních slev a prodejů.

7.5. Všechny ceny uvedené v katalogu Obchodu jsou včetně daně z přidané hodnoty.

7.6. Ceny mohou podléhat změnám v návaznosti na vývoj cen výrobců, cen mezinárodní dopravy, změn měnových kurzů, apod. Pokud k tomu dojde, platí čl. 7.7. VOZP.

7.7. JUNOPOL si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu platnosti stávajícího katalogu výrobků a to do výše 5 % nad původní cenu bez udání důvodu a bez informace zákazníkovi. Toto cenové navýšení není důvodem ke zrušení došlé a platné objednávky a není to důvodem k odmítnutí zboží.

8. Vlastnické právo ke zboží

8.1. Zboží dodané společností JUNOPOL zůstává v jejím vlastnictví až do doby úplného zaplacení kupní ceny (výhrada vlastnictví).

9. Platební podmínky

9.1. Při prodeji dle čl. 1.4.1. VOZP uhradí zákazník cenu Zboží (zásilky) kurýrní službě, dopravní službě, zmocněnému dopravci nebo České poště s. p. hotově - prostřednictvím dobírky při převzetí zásilky.

9.2. Při prodeji dle čl. 1.4.2., 1.4.3. a 1.4.4. VOZP je zboží předáno zákazníkovi výhradně proti platbě v hotovosti.

10. Záruka za jakost, odpovědnost za vady – reklamační řád

10.1. JUNOPOL poskytuje na jím dodávané Zboží (výrobky) záruku ve výši 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí Zboží (výrobku) Kupujícím. Převzetí je uskutečněno a stvrzeno podpisem Zákazníka na dodacích dokumentech kurýrní nebo dopravní službě, dopravci nebo České poště s. p.

10.1.1. Kupující je povinen Zboží (výrobek) od přepravce řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dodacích dokumentech. Podpisem na dodacích dokumentech (dodacím listu) Kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a tak na pozdější reklamaci o porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

10.1.2. Okamžikem převzetí Zboží (výrobku) přechází nebezpečí škody na kupujícího.

10.2. Záruka ve výši 24 měsíců se nevztahuje na Zboží (výrobky) zakoupené za účelem dalšího podnikání nebo obchodování a na Zboží (výrobky) zakoupené pro firemní účely. V takovém případě záruční lhůta není stanovena občanským zákoníkem a stanoví ji dovozce.

10.3. Vytknutí vad a uplatnění nároků z vad je nutno učinit písemnou formou dopisem na adresu dle čl. 1.2.1. VOZP, faxem na tel. č. 475 209 209 nebo e-mailem na prodej@skladacizebriky.cz, jinak nebudou považovány za uskutečněné. V případě jakostních vad je nutno přiložit vzorek vadného zboží. Způsob zaslání bude předem dohodnut se společností JUNOPOL.

10.3.1. Reklamované Zboží (výrobek) zasílá kupující přepravní službou na adresu společnosti JUNOPOL na vlastní náklady. Zásilka musí být čitelně označena nápisem „REKLAMACE“ a musí obsahovat: reklamované zboží vč. kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu, dodacího dokladu, podrobný popis závady a dostatečné identifikační údaje Kupujícího.

10.3.2. Zboží je nutné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. JUNOPOL neručí za škody vzniklé dopravou nebo vinou špatně zabalené zásilky.

10.3.3. Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího, nebude přijato.

10.4. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny porušením spotřebitelského obalu zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Zboží (výrobku) nebo jeho dílů, způsobené užíváním. Kratší životnost Zboží (výrobku) v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Dále se záruka nevztahuje na vady způsobené neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím Zboží (výrobku) v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením či živelnými pohromami.

10.5. JUNOPOL se zavazuje oprávněné a řádně uplatněné nároky z vad výše uvedeným způsobem uspokojit přednostně po jejich oznámení zákazníkem. Reklamace může být řešena výměnou zboží, dodáním chybějícího zboží nebo dodatečnou přiměřenou slevou.

10.5.1. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle Zák. č. 634/1992 Sb. 30 kalendářních dnů, JUNOPOL je zpravidla řeší obratem.

10.5.2. O skončení reklamačního řízení bude Zákazník upozorněn elektronicky na jím udaný e-mail nebo telefonem.

10.5.3. Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí JUNOPOL.

10.5.4. V případě neoprávněné reklamace bude Kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a Zboží bude na náklady a riziko vráceno zpět na adresu Kupujícího.

10.6. Pokud jsou výše uvedeným způsobem vady včas a řádně odstraněny, nepřichází v úvahu možnost uplatňování náhrady škody způsobené těmito vadami zákazníkem. Vylučuje se zcela právo na náhradu škody v důsledku dysfunkce zboží v záruční době. Pokud by zde přesto byla shledána jakákoliv odpovědnost k náhradě škody, pak je její výše omezena na výši ceny dodaného zboží.

11. Odstoupení od smlouvy Zákazníkem

11.1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené pouze dle čl. 1.4.1. VOZP (rozuměj: pouze při nákupu v internetovém obchodě skladacizebriky.cz) do 14 dnů od převzetí Zboží a to bez udání důvodu.

11.1.1. V případech ostatních prodejů, zejména dle článků 1.4.2., 1.4.3. a 1.4.4 nárok na odstoupení od smlouvy nevzniká.

11.2. V souvislosti s uplatněním práva na odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen vrátit Zboží nepoškozené, nepoužité a v bezvadném stavu, zabalené v originálním obalu a chráněné proti poškození při přepravě.

11.2.1. Zboží poškozené, použité, nekompletní, bez původního obalu či ve stavu znemožňující jeho další prodej není společnost JUNOPOL povinna přijmout a tím nenastávají právní účinky odstoupení od smlouvy.

11.3. Při platném odstoupení od kupní smlouvy vrátí JUNOPOL Kupujícímu zaplacenou cenu zboží pouze na jím udaný bankovní účet ve lhůtě 30 kalendářních dnů.

11.4. Kupujícímu nárok na vrácení případných poplatků za poštovné, balné a dopravné nevzniká.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Vyšší moc: JUNOPOL neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodání zboží v důsledku vyšší moci (požár, živelná pohroma, hromadné nepokoje, stávka či výluka, opatření státní moci, apod.). Nastane-li takováto situace, JUNOPOL bude neprodleně informovat své zákazníky a má právo buď prodloužit termín, nebo odstoupit od smlouvy (zrušit objednávku), bez jakékoliv odpovědnosti za škodu vzniklou zákazníkovi z nesplnění dodávky.

12.2. JUNOPOL si vyhrazuje právo zvýhodnění cen, změny slev, dodacích a platebních podmínek, stejně tak cen poštovného v rámci vyhlášené sezónní akce, kdy se tyto jednotlivé podmínky mohou měnit. Tyto změny mají omezenou platnost a platí pro ně vždy ustanovení vyhlášené písemně při takovéto akci.

12.3. JUNOPOL na žádné ze svých adres jakékoliv dobírky či nevyplacené zásilky nepřijímá.

12.4. Veškerý prodej v kategorii maloobchod, zejména pak internetový prodej Obchodu www.skladacizebriky.cz, se vždy výhradně řídí těmito VOZP.

12.5. Součástí všech VOZP je i „Právní doložka“ uveřejněná v Obchodě www.skladacizebriky.cz na internetu.

12.6. Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky nabývají účinnosti dnem uvedeným v záhlaví těchto VOZP spolu s uvedením čísla verze vydání a platí do odvolání nebo do vydání nových VOZP, které tyto předchozí pak zruší.© 2008 – 2011
JUNOPOL s.r.o.


tišteno dne: 2019-12-12 19:24:41